Речь Зотана Биро на церемонии награждения

Jurij Poljakov köszöntése

Bethlen Gábor díj,2012.november 2.

Kedves vendégeink, ünnepeltek! Tisztelt Elnökség!

Ma itt -  a Bethlen Gábor Alapítvány több évtizedes fennállása óta először -  orosz írónak nyújtjuk át a díjat. Jurij Poljakov személyében olyan írónak, aki munkái tanúsága szerint értéktudatában, szellemében közel áll hozzánk csakúgy, mint a korábban kitüntetett Kelet-közép európai írók. Választásunkat indokolja elsősorban írói alkotó munkásságának a minősége és törekvése, hogy kortársai tisztán lássanak egy arányaiban nagy, eredményeiben igen kétséges társadalmi átalakulás ügyében. Indokolta továbbá az író közéleti szerepe is. Jurij Poljakov nemcsak íróként, a Literaturnaja Gazeta főszerkesztőjeként is sikeres, munkássága értékrendet alakító. Számunkra mindezeken túl különösen fontos tény az is, hogy éppen ő a „Társaság az orosz-magyar baráti kapcsolatokért” nevű szervezet elnöke, melynek magyarországi partnere a nemrég megalakult magyar Tolsztoj Társaság.

Van Jurij Poljakovnak egy 1997-ben megjelent, publicisztikáit tartalmazó kötete, melynek ezt a címet adta: „A hazugság birodalmától a hazugság köztársaságáig”. Tekinthetnénk ezt a mondatot eddigi életműve összefoglaló címének is, hiszen nem csak publicisztikában, de regényben is, interjúkban is arról beszél, arról ad képet, hogy a történet, amit nevezhetünk rendszerváltásnak, átalakulásnak vagy akárminek, hogyan taszította a szovjet diktatúra valóságából Oroszországot egy másik torz világba, melyben megint a „kisember” veszített és persze a kifosztott ország. A kommunista bürokraták uralma és hazugsághalmaza után miként következett, az újkapitalista oligarchák uralma a neoliberális hazugsághalmaz tetején. Hogyan lényegült át a tegnap komszomolistája a rendszerváltás újgazdag sikeremberévé? A történelemnek miféle képtelen törvénye az, hogy ugyanazzal a bottal hajtják a népet a szocializmusba, amellyel azután kiűzik onnan, bele egyenesen a vadkapitalizmusba, az egyik mérgezett paradicsomból a másik mérgezett paradicsomba? Poljakov a bot azonosságáról beszél, engedtessék megjegyeznem, hogy alighanem a botot mozgató kéz is ugyanaz. Sőt, a történet országonként is ugyanaz, ha kivonom belőle a vodkát és a szoljanka levest és behelyettesítem  mondjuk badacsonyi borral és Jókai bablevessel, máris minden annyira ismerős.

Ezért érezheti otthon magát az ember Jurij Poljakov szatírikus regénye, a Gödölye tejben olvasása közben. A magyarul tavaly, Goretity József fordításában, a Helikon kiadásában megjelent regény, az orosz írótársadalom körében, a Gorbacsovi glasznoszty és peresztrojka program idején játszódik. Az alapötlet egy fogadásból nő ki, miszerint akárkiből lehet híres írót csinálni. Lehet egy félanalfabétából is, csak megfelelő mennyiségű üres lapot kell bekötni gondosan egy mappába, a mappát forgalmazni kell az irodalmi élet bürokrata döntéshozói körében, és el kell híresztelni az Írók Házában, a kritikusok között, hogy zseni született, okkal bízva abban, hogy a mappát senki sem nyitja ki, a mű senkit sem érdekel. Csak maga az újdonsült irodalmi celeb érdekes,aki főhősünk, az „epigramma költő” kreatúrája.Főhősünk/antihősünk/ egyébként verses köszöntőket ír különféle úttörőszövetségi vagy szakszervezeti ünnepi alkalmakra és írja a gumigyár történetét.

A regény nagy fordulópontja lesz az a pillanat, amikor az írókreatúra a Moszkvai televízió élő adásában egy rövid, de nagyon hatékonynak bizonyuló/itt azonban nem idézhető/ szóval minősíti a szocialista realizmust egy véletlen tévedés következtében. E tömör minősítésből hatalmas botrány kerekedhetne, ám az a nyomdafestéket nem tűrő szó beindítja a rendszerváltás motorját. Nem hiába forgatta hát  az írókreatúra folyton a kezében a Rubik kockát és ha kérdezték mit csinál, nem véletlenül válaszolta a betanult mondatot:”keresem a kor kulturális kódját”. Ő a maga részéről meg is találta. Főhősünk pedig megnyerte végül a fogadást, írót csinált a senkiből. Így átvehette a nyereményét, a minden titkokat rejtő Szabadkőműves Enciklopédiát. A sors iróniája azonban, hogy mire magáénak tudhatta, már nem volt tiltott könyv ez sem, bárki hozzá férhetett és már a tegnapi titkok sem voltak olyan érdekesek.

Jurij Poljakov sziporkázóan szórakoztató, ötletekkel teli szatírát írt. Regényének fontos szereplője többek mellett például egy találmány, az amorálovka, mely a férfiaknak a házasságtörés amúgy fáradságos munkájához ad herkulesi erőt, az íróknak pedig az alkotó munkához. Issza is mindenki, aki hozzá juthat, a házasságtörés és egyéb kalandok mennek is, csak az alkotás döcög. Főhősünk például, aki miközben írja az epigrammákat, a verses köszöntőket, folyton az „opuska”, vagyis az igazi, nagy mű megírásáról álmodik. Mire véget ér a könyv, el is jut odáig, hogy az „opuska” első mondatán töpreng. Az amorálovka elfogy, az „opuska” várat magára. Úgy látszik, a művek nem sietnek megszületni. Maga a történelem is ritkán teremt igazi műveket, igazi hősökkel. Talán ezért mondja a szerző:”Olyan korban élünk, amikor antihős bármelyikünkből lehet.” A sziporkázó szatíra végül teret nyit a szomorúságnak, mert „a nem túl vidám nemzeti valóságra” ébreszt.

Jurij Poljakov azonban az „opuska” első mondatát már leírta és már itt van a folytatás is, az új regény, mely éppen most jelent meg magyarul „Szökni szeretnék” címmel.

Kívánunk legújabb regényéhez újabb sikert és a magyar-orosz, orosz-magyar kapcsolatokhoz tartós derűt!

2012.11.01.

Bíró Zoltán

Приветственный адрес по случаю награждения Юрия Михайловича ПОЛЯКОВА премией Габора Бетлена

2 ноября 2012 года

Дорогие гости, уважаемые награждённые, виновники сегодняшнего торжества!

Уважаемый Президиум!

Сегодня здесь – впервые за многие десятилетия существования фонда имени Габора Бетлена – премия Габора Бетлена вручается русскому/российскому, и в лице Юрия ПОЛЯКОВА такому писателю, чьи произведения по своему духу и ценностному сознанию близки к нам, также, как и ранее награждённые нами восточноевропейские и среднеевропейские писатели. Наш выбор обусловлен в первую очередь качеством литературного творчества писателя, его стремлением обеспечить для современника возможность чёткого видения в вопросе крупномасштабной, по итогам весьма сомнительной общественной трансформации. Выбор также обусловлен общественной ролью писателя. Юрий ПОЛЯКОВ – успешен не только как писатель и публицист, но и как главный редактор « Литературной газеты», его деятельность созидает и формирует систему ценностей. Помимо всего этого для нас особенно важен и тот факт, что именно Юрий ПОЛЯКОВ является Президентом Общества «За дружеские связи с Венгрией», венгерским партнёром которого является недавно учреждённая Ассоциация «За венгерско-российское сотрудничество имени Льва Николаевича ТОЛСТОГО».

Есть у Юрия ПОЛЯКОВА публицистический сборник, вышедший в свет в 1997 году, под названием «От империи лжи – в республику вранья».  Эта фраза могла бы стать обобщающим названием всего предшествующего творчества писателя, поскольку не только в публицистических произведениях, но и в романах, интервью он говорит и показывает, как история, которую можно назвать сменой режима, трансформацией или чем бы то ни было, повергла Россию от реалий советской диктатуры в другой искажённый мир, в котором опять лузером является «маленький человек» и, конечно же – обокраденная страна. Как после господства и груды лжи коммунистических бюрократов наступило господство новых капиталистов-олигархов на  верхушке кучи неолиберального вранья. Как вчерашний комсомолец перевоплотился в «нового русского», успешного баловня трансформации режима? Что за невообразимый закон истории, по которому при помощи той же самой палки загоняют народ в социализм, потом изгоняют его от туда, прямо в логово дикого капитализма, из одного отравленного рая в другой отравленный рай?  ПОЛЯКОВ говорит об идентичности палки, да будет позволено заметить, что по всей вероятности и рука, двигающая палкой,  тоже та же самая. Более того, даже и для страны история та же самая, если водку и солянку заменить бадачоньским вином и фасолевым супом а ля Йокаи, сразу всё станет очень знакомым.

Вот почему читая сатирический роман Юрия ПОЛЯКОВА «Козлёнок в молоке», чувствуешь себя как дома. События романа, изданного в прошлом году издательством Геликон на венгерском языке, в переводе Йожефа ГОРЕТИТЯ, разыгрываются в кругу российского литературного сообщества   во времена Горбачевской перестройки и гласности. Основная идея романа родилась из заключённого пари, что писателя можно сделать из кого бы то ни было. Можно, например, и из полуграмотного, только для этого требуется надлежащее количество чистых листов тщательно подшить в папку, и пустить её по рукам в кругу бюрократических управленцев литературной жизни, а в Центральном Доме Литераторов среди критиков распространить слух о рождении литературного гения,  вправе надеясь на то, что папку так никто и не откроет. Интерес представляет лишь сама новоиспечённая литературная знаменитость, являющаяся креатурой главного героя, «поэта эпиграммушечника».  Наш главный герой/антигерой, между прочим, сочиняет стихотворные приветствия по случаю пионерских или профсоюзных торжеств и пишет историю шинного завода.

Большим поворотным моментом романа становится момент, когда креатура писателя в прямом эфире Московского телеканала кратким, плотным, но оказавшимся весьма эффективным (здесь не цитируемым) словом характеризует – в результате случайного недоразумения – социалистический реализм.  Такая плотная оценка могла бы обернуться колоссальным скандалом, однако, слово, не терпящее типографской краски, запустило двигатель смены режима. Не случайно писательская креатура постоянно вертела в руках кубик Рубика, а на вопрос, что делает, отвечала заученной фразой: «ищу культурный код эпохи». Он со своей стороны нашёл его. А наш главный герой, в конечном счете, выиграл спор: из никого сделал писателя. Таким чином, он смог получить скрывающую всякие тайны Масонскую Энциклопедию. Однако, по иронии судьбы, когда ему досталась эта книга, она перестала быть запрещенной, стала доступной для всех, а вчерашние тайны перестали быть настолько интересными.

Сатира Юрия ПОЛЯКОВА остроумно занимательна и богата всякими идеями. Например, важным фактором его романа является изобретение «амораловка», наделяющее геркулесовой силой мужчин в изнурительной работе по расколу семейных отношений. Все, кому удается достать, пьют эту «амораловку», успешно совершаются расколы семьи и другие приключения, только творчество хромает. Главный герой, например, при написании эпиграмм и стихотворных приветствий постоянно мечтает о написании «опушки» или настоящего, крупного произведения. К концу книги он начинает размышлять над первой фразой «опушки». Амораловка кончается, «опушка» задерживается. Как видно произведения не спешат рождаться. Сама история тоже редко творит настоящие произведения, настоящих героев. Быть может, поэтому автор говорит: «Мы живём в такое время, когда антигерой может быть любой из нас». Остроумная сатира в итоге уступает место грусти, так как побуждает к осознанию «не слишком весёлой национальной действительности».

Юрий ПОЛЯКОВ, однако, уже сформулировал первую фразу «опушки», уже есть и продолжение, новый роман «Замыслил я побег», на днях вышедший в свет на венгерском языке.

Желаем новых успехов к новому переведенному роману и неиссякаемого вдохновения  венгеро-российским и российско-венгерским отношениям.

1 ноября 2012 года

Золтан БИРО